Szkoła

Bezpłatny punkt porad prawnych w Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice

W ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice”,  finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w ramach Programu  „Sprawiedliwość”, w okresie od marca do grudnia 2023 roku, działa bezpłatny punkt porad  prawnych. Usługi świadczone są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6 (Oficyny), I piętro, w następujących dniach  i godzinach: 

Poniedziałek- 9.00 – 13.00 

Wtorek – 7.00-11.00 

Środa – 11.00 – 13.00 

Czwartek – 7.30- 9.30 

Z bezpłatnych porad mogą skorzystać osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej, zagrożone  przemocą w rodzinie, a także takie, u których zaburzone zostały relacje partnerskie czy  rodzicielskie.  

Zakres usług obejmuje: 

  • udzielnie informacji o obowiązującym stanie prawnym w zakresie m.in. prawa  rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, ubezpieczeń społecznych  i ubezpieczeń zdrowotnych, prawa administracyjnego, z zakresu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie, pomocy społecznej, itp. o przysługujących uprawnieniach,  o spoczywających obowiązkach,  
  • udzielanie porad i wskazówek, co do sposobu występowania przed sądem, wskazanie  sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz pomocy w sporządzaniu pism,  tj. udzielanie porad prawnych co do rodzaju, formy i treści pisma,  
  • udzielenie praktycznych wskazówek, co do sposobu sporządzania pism, sprawdzanie  oraz poprawienie pisma sporządzonego przez osobę uprawnioną, przy czym dopuszcza  się możliwość przeniesienia na Wykonawcę sporządzania projektów pism. 

Zapisy pod nr telefonu: 795 992 687,
od poniedziałku do środy w godzinach 7:00-15:00,  w czwartki od 7:00-16:30, w piątki od 7:00 do 13:30.