Szkoła

Przegląd piosenki wiosennej

PRZEGLĄD PIOSENKI WIOSENNEJ

29 marca 2023 r. w naszej szkole odbył się „Przegląd piosenki wiosennej”. Uczniowie klas 0-3 zaśpiewali wybrane utwory o tematyce wiosennej. Chociaż za oknem było jeszcze szaro, uczniowie starali się wprowadzić radosną atmosferę. W pięknych strojach z akompaniamentem instrumentów prezentowali swoje utwory. Jury oceniało występy uczniów pod względem doboru repertuaru, walorów głosowych oraz oddania klimatu utworu. Punktowało również przygotowane wcześniej plakaty przedstawiające Panią Wiosnę. Wszystkie piosenki oraz prace plastyczne były godne wyróżnienia! Klasy biorące udział w przeglądzie piosenki otrzymały pamiątkowe dyplomy, a na podium znalazły się: na I miejscu klasa 3b, na II klasa 1b, a na III klasa 0a. Jury wyróżniło klasę 2b.

Nauczyciele korzystając z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) mieli przyjemność uwiecznić występy dzieci aparatem cyfrowym oraz wykonać zdjęcia uczniów, przygotowanych przez nich plakatów oraz dekoracji. Podczas trwania przeglądu piosenki wiosennej nauczyciele korzystali z mikrofonu oraz laptopa, a także z odpowiedniego nagłośnienia sali – wyposażenie to  zostało zakupione z rządowego programu #Laboratoria Przyszłości

Karolina Hubczak