Szkoła

Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży – 1 czerwca 2022r.

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Organizator:

KS „Żylica” Łodygowice i Ludowy Klub Sportowy „Słowian”,

Patronat:

Wójt Gminy Łodygowice, Starosta Powiatu Żywieckiego,

Sponsorzy: TB MEDIA

Termin – 1 czerwca 2022r.

Cel imprezy

– Popularyzacja piłki nożnej,

– Integracja środowiska poprzez sport,
– Zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego,
– Promocja systemu małych imprez sportowych,

Regulamin

I. Uczestnictwo

W turnieju mają prawo startu drużyny składające się z 5 zawodników w polu + bramkarz oraz z zawodników rezerwowych (maksymalna ilość zawodników 1 drużyny – 10 osób).

Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, nie mają prawa przejść do innego zespołu w trakcie trwania turnieju – w przypadku wystawienia 2 zespołów z 1 szkoły.

Opiekun zespołu powinien przed pierwszym spotkaniem przedstawić organizatorowi podpisaną listę zawodników wraz z adnotacją ,,AKCEPTUJĘ REGULAMIN TURNIEJU”

Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju obowiązują zasady „fair play”

Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje sportowe

II. Zasady gry:

Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej:
• w meczu uczestniczy bezpośrednio 5 zawodników w polu + bramkarz
• czas gry: 2×15 minut
• rzuty z autu wykonywane są nogą (z podłoża)
• zmiany zawodników -lotne ( bez konieczności zgłaszania ich sędziemu )
• bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręką lub nogą z podłoża
• turniej zostanie rozegrany piłką o rozmiarze nr 5
• podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej w odległości 3 m od piłki.
• rzut karny wykonywany jest z odległości 6m od bramki
• nie wolno grać lub blokować dostępu do piłki leżąc
• pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN
III. Kary

Zawodnikom za niesportowe zachowanie grożą następujące kary, które są wymierzane przez
sędziego prowadzącego spotkanie
• kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty
• kara wykluczenia ze spotkania na 5 minut
• kara całkowitego wykluczenia z meczu

IV. Punktacja

• za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów,
• za przegraną na skutek niestawiennictwa 0 pkt. i wynik 0:3,
• w rozgrywkach kolejność zespołów ustalona zostanie na podstawie, ilości dużych punktów. W przypadku gdy dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów o miejscu tych drużyn decydują wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy nimi,

• w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, przez więcej niż dwie drużyny o kolejności decyduje „mała tabela” uwzględniająca tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
• o zajętych miejscach decydują kolejno :
– większa ilość zdobytych punktów
– stosunek bramek, strzelone do straconych
– większa liczba zdobytych bramek
– w przypadku takiego samego bilansu rozstrzygną 3 rzuty karne,

V. Nagrody

• wszystkie drużyny otrzymują piłki nożne,
• nagrody indywidualne –medale za udział w turnieju

VI. Zgłoszenia do turnieju

Zgłoszenie należy złożyć na adres biuro@slowian.pl do 29 maja 2022r.

Karta drużyny musi zawierać:

  • nazwę drużyny,
  • imię, nazwisko – zawodników
  • podpis opiekuna drużyny

VII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuję się, że decyzje podjęte przez Organizatora turnieju są ostateczne.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na trybunach w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.

Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju jak również osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu.

Organizator zapewnia opiekę medyczną.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku zmiany uczestnicy turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu rozpoczęcia się turnieju.

W przypadku pojawienia się pytań prosimy o kontakt tel.: 509914925 lub email – biuro@slowian.pl