Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Łodygowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lodygowice.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 33 862 06 27, telefon kom.:

E-mail: sekretariat@lodygowice.edu.plzs1lodygowice@interia.pl

Adres korespondencyjny: 34-325 Łodygowice, ul. Okrężna 1

Data publikacji strony internetowej: 30.08.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.08.2020

Deklarację sporządzono dnia: 30.08.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

1.1.1 – Treść nietekstowa

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

1.2.4 – Transmisje audiowizualne

2.1.1 – Nawigacja klawiaturowa

2.1.2 – Fokus nawigacji

2.4.1 – Szybka nawigacja

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

3.1.1 – Język strony

4.1.1 – Parsowanie

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

Wyłączenia:

Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,

Zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne gdyż publikowane zostały przez wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mirosław Jakubiec
E-mail: sekretariat@lodygowice.edu.plzs1lodygowice@interia.pl
Telefon: +48 33 862 06 27