Cennik

Ceny wynajmu hali sportowo-widowiskowej w Łodygowicach oraz innych pomieszczeń sportowych proszę uzgadniać telefonicznie z Kierownikiem Hali lub Sekretariatem i Dyrekcją Szkoły.
Do wszystkich cen zostanie doliczony podatek VAT.

 1. Ustala się, że wynajmujący dokonuje wpłaty gotówką przed wejściem na obiekt lub okazuje uprawnionej osobie potwierdzony dowód wpłaty
  – przelew na konto nr 64 8137 0009 0033 6040 2000 0010
 2. W razie uzasadnionej nieobecności wynajmującego pomieszczenia na hali – zwracamy 50% wpłaty w przypadku zgłoszenia nieobecności do 7 dni przed terminem wynajmu.
 3. Cennik wynajmu hali sportowej (cena dotyczy wynajmu hali na 60 minut) – opcje:
  a) cała hala z natryskami,
  b) cała hala bez natrysków,
  c) 1/3 hali z natryskami – sektor,
  d) 1/3 hali bez natrysków – sektor,
  e)
   wynajem cykliczny – zniżka 10% od obowiązującego cennika.
  UWAGA: w czas wynajmu wlicza się rozłożenie oraz sprzątnięcie sprzętu sportowego.
 4. Wynajem sali fitness do celów fitness i aerobiku:
  a) wynajem sali fitness na 60 minut z natryskami,
  b) wynajem sali fitness na 60 minut bez natrysków.
 5. Korzystanie z siłowni:
  a) osoby indywidualne – opłata za 1 godzinę zegarową,
  b) grupy powyżej 10 osób (z trenerem) – opłata za
  1 godzinę zegarową
  c) karnety dla osób indywidualnych (6-15 godzin) – opłata za 1 godzinę zegarową, (ważność karnetu – 3 miesiące od daty zakupu)
  d) karnety dla osób indywidualnych (15-25 godzin) – opłata za
  1 godzinę zegarową (ważność karnetu – 3 miesiące od daty zakupu).