Rada rodziców

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach.

Przewodniczący – Ryszard Czernek

Z-ca Przewodniczącego – Marta Matusiak

Skarbnik – Rafał Dochniak

Sekretarz – Alicja Midor-Graboń

 

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Gawęda, Beata Komuniecka-Dunat