Szkoła

Dyżury wakacyjne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w lipcu i sierpniu 2024r.

Dyżury wakacyjne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w lipcu i sierpniu 2024

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola w lipcu i sierpniu 2024r.

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący .

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu.

Opieka wakacyjna w roku 2024 będzie organizowana przez Gminę Łodygowice w placówkach:

MIESIĄC NAZWA PLACÓWKI

LIPIEC
2024

– Przedszkole Publiczne nr 2 w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 127 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łodygowicach,  tel.: 33 8631585

– Przedszkole Publiczne nr 3 w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 121 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łodygowicach, tel.: 33 8631585

SIERPIEŃ
2024

– Przedszkole Publiczne nr 1 im. Ottona Klobusa w Łodygowicach  ul. Piłsudskiego 4 ,tel.: 33 8631853

– Przedszkole Publiczne  Nr 2 w Pietrzykowicach, ul. Kościuszki 120 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Pietrzykowicach  tel.: 33 8632283

– Przedszkole Publiczne w Zarzeczu, ul. Staszica 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu, tel.: 33 8633583

HARMONOGRAM ZAPISÓW NA DYŻUR WAKACYJNY W 2024 ROKU

 

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

06 maja 2024 r 10 maja 2024 r. Formularze wniosków będą wydawane w przedszkolach  oraz dostępne na internetowej stronie przedszkoli 
13 maja 2024 r. 24 maja 2024 r. Składanie pisemnych wniosków na dyżur do przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko
28 maja 2024 r Informacja o przyjęciu dziecka na wakacyjny dyżur wywieszona w placówkach dyżurujących w danym roku
od  29 maja 2024 r.
do 14 czerwca 2024 r.
Rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania przez placówki pełniące dyżur wolnymi miejscami

Zasady ogólne

  1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
    Gminę Łodygowice.
  2. Zapisy na dyżur prowadzi się wg określonych terminów i kryterium zapisów.

Dostęp do systemu zapisów

  1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą: wypełnienia i złożenia wniosku w terminie określonym podczas rekrutacji do przedszkola.

Przyjęcie dziecka do przedszkola zapewniającego opiekę wakacyjną

  1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna  w  przedszkolu, do którego zostało zgłoszone.
  2. W przypadku wpływu większej ilości wniosków w stosunku do możliwości placówki o przyjęciu na dyżur wakacyjny decyduje data wpływu wniosku.
  3. Rodzic zobowiązuje się wnieść opłatę za żywienie, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca pobytu dziecka na dyżurze w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane lub dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną do 5 dni od rozpoczęcia dyżuru wakacyjnego zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za posiłki przez GOPS Łodygowice. 

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola w lipcu i sierpniu 2024r.