BIP

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach,

ul. Okrężna 1,

34-235 Łodygowice

tel.: +48 33 8620 627

zs1lodygowice@interia.pl

Dyrektor Szkoły: mgr Mirosław Jakubiec

Zastępca Dyrektora Szkoły: mgr Ewa Pawela

Sprawozdania finansowe za rok 2018 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach: http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl

Sprawozdania finansowe za rok 2019 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach: http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl

Sprawozdania finansowe za rok 2020 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach: http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl

Sprawozdania finansowe za rok 2021 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach: http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl

Sprawozdania finansowe za rok 2022 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach: http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl

Sprawozdania finansowe za rok 2023 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach: http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl