Aktywna tablica

Aktywna tablica – program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024  oraz wykorzystania wsparcia finansowego w roku 2022 na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, składane w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica” – edycja 2022