Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach

34-325 Łodygowice, ul. Okrężna 1


Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  7.00 – 15.00

telefon:     +48 33 8620627
fax:           +48 33 8620627

e-mail Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach:

zs1lodygowice@interia.pl
sekretariat@lodygowice.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach:

/sp1lodygowice/SkrytkaESP


Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach:
mgr Mirosław Jakubiec

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach:
mgr Ewa Pawela