Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy – do pobrania


ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Wnioski na świetlicę można pobierać ze strony szkoły (poniżej), w zakładce: Świetlica szkolna,
lub osobiście u pracowników obsługi przy wejściu do budynku szkoły (portiernia).

Wnioski wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu OBOJGA rodziców należy składać w szkole
lub elektronicznie (sekretariat@lodygowice.edu.pl) do dnia 18 marca 2022r.

Karta zgłoszenia do świetlicy – oddział przedszkolny

Karta zgłoszenia do świetlicy – klasy 1-4