Szkoła

Harmonogram egzaminów uczniów klas ósmych.

Harmonogram egzaminów uczniów klas ósmych:

 1. Język polski – 14 maja 2024r. (wtorek) – godz. 9:00 – czas trwania 120 minut.

 2. Matematyka – 15 maja 2024r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut.

 3. Język obcy – 16 maja 2024r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut.

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  – do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności.
 • Uczniowie którym przyznano wydłużony czas napisania egzaminu mogą wykorzystać maksymalnie:
  • Język polski – wydłużenie do 180 minut (o 60 minut)
  • Matematyka – wydłużenie do 150 minut (o 50 minut)
  • Język obcy nowożytny – wydłużenie do 135 minut (o 45 minut)

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2024r.


Więcej informacji: na stronie OKE  w Jworznie