Ekopracownia

W Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach 6 listopada 2019r odbyło się uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni, którą nazwano EKO BAZA laboratorium ekologiczno – przyrodnicze powstałej przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz gminy: pan wójt Andrzej Pitera, pani sekretarz Marta Stanowska, pani Halina Wajdzik, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Mieszczak. Przybyli również pracownicy Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: pani profesor Alicja Walosik i pan dr Marek Guzik. Delegaturę Śląskiego Kuratorium Oświaty w Bielsku reprezentowała pani Elżbieta Sobieska. Na uroczystość przybyła również pani dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Krystyna Madziar, prezes LMiR Okręgu Bielskiego pan Edward Szpoczek, przedstawiciele BIURA PLUS oraz rodzice z przewodniczącym Rady Rodziców panem Ryszardem Czernkiem na czele.

Po powitaniu gości przez dyrektora szkoły pana Mirosława Jakubca odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości połączona tematycznie z otwarciem nowej sali. Motywem przewodnim uroczystości było: „Piękna nasza Polska cała”. W barwy narodowe biało –czerwone wpisano w tym dniu również kolor zielony, bowiem w ramach projektu Zielona Pracownia 2019 otwarta została EKO BAZA- laboratorium ekologiczno- przyrodnicze w naszej szkole, pierwsza taka pracownia w Gminie Łodygowice.

Sala jest nowoczesna, wyposażona w pomoce multimedialne mające na celu uatrakcyjnienie lekcji biologii, geografii i przyrody, a także rozwijanie u uczniów świadomości ekologicznej. Wśród zakupionych pomocy na szczególną uwagę zasługuje ekran interaktywny, laboratorium Einstein służące do wykonywania doświadczeń i eksperymentów w sali a także w terenie oraz mikroskopy. Pracownia jest pięknie oświetlona. Na ścianach znajdują się ręcznie wykonane makiety z mchu przedstawiające proces fotosyntezy i oddychania oraz fototapeta z Morskim Okiem i krajobrazem Tatr. Jest też pięknie podświetlony obieg wody w przyrodzie i układ słoneczny. W pracowni znajduje się również oczyszczacz powietrza i mnóstwo roślin mających wzbogacać pomieszczenie w tlen, las w słoiku i mini szklarnie z sukulentami. Są też specjalne kosze, aby uczniowie wyrabiali u siebie nawyk segregacji odpadów. Zakupiono również mnóstwo pomocy dydaktycznych przydatnych do prowadzenia lekcji, które na otwarciu prezentowali uczniowie. Eko Bazę wyposażono w nowe stoliki sześcioosobowe, aby uczniowie mogli pracować w grupach oraz ergonomiczne krzesełka sprzyjające zachowaniu prawidłowej postawy podczas procesu dydaktycznego. Cały wystrój i wyposażenie ma na celu wprowadzać klimat, w którym lepiej i przyjemniej będzie uczniom zdobywać i przyswajać wiedzę.

Zaproszonym gościom podobała się nowo powstała pracownia.

Całość uroczystości relacjonowali redaktorzy: RADIA BIELSKO- Paweł Chudecki oraz RADIA ESKA – Katarzyna Graboń. Audycję z przebiegu uroczystości dwukrotnie emitowano.

Kto kocha ojczyznę – kocha przyrodę, czyste powietrze, wody, las, zatem ekologia powinna stać się dla niego celem nadrzędnym. Taką postawę prezentuje niewątpliwie nasza SZKOŁA I GMINA. Dowodem jest m.in. nowo otwarta EKO BAZA, która będzie służyć rozwijaniu świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej i jednocześnie całym sercem wspierać politykę GMINY, która ma na celu walkę ze smogiem, dbałość o czystość powietrza, wód, środowiska naturalnego.