Szkoła

Konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane” edycja 2024.

Beskidy w kadrze 2024 – „Beskidy w kadrze zatrzymane” po raz XXIII!

Mamy przyjemność po raz kolejny zaprosić do „najstarszego” konkursu fotograficznego poświęconego Beskidom.

Tematami tegorocznej edycji konkursu są:
– „Potoki, rzeki, jeziora”,
– „Mikro i makro”,
– „Ludzie Gór”.

Prace wykonane na terenie Beskidu Małego, Śląskiego, Żywieckiego, miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
• Prace należy składać w Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Oddział PTTK Podbeskidzie” ul. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
Termin składania prac upływa w dniu 10 września 2024 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących amatorsko.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia nieoprawione, w formacie nie mniejszym niż
15 x 21 cm oraz nie większym niż 30 x 40 cm.
• Na każdym zdjęciu, na odwrocie należy umieścić:
– imię i nazwisko autora,
– koniecznie numer telefonu i adres e-mail,
– tytuł fotografii,
– miejsce wykonania fotografii.

• Jeden autor może przesłać 3 prace w tym jedną pracę typu tryptyk, cykl itp. liczącą maksymalnie 3 zdjęcia.
• Zdjęcia kolorowe i czarno-białe będą oceniane wspólnie.
• Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie organizatora:
http://przewodnicy.beskidy.pl/konkursy/art-beskidy-w-kadrze-2024,213