Szkoła

Dyżury wakacyjne przedszkoli w 2024r.

Dyżury wakacyjne przedszkoli w 2024 r.

MIESIĄC NAZWA PLACÓWKI
LIPIEC Przedszkole Publiczne nr 2 w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 127
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łodygowicach, tel.: 33 8631585
Przedszkole Publiczne nr 3 w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 121
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łodygowicach, tel.: 33 8631585
SIERPIEŃ Przedszkole Publiczne nr 1 im. Ottona Klobusa w Łodygowicach,
ul. Piłsudskiego 4 ,tel.: 33 8631853
Przedszkole Publiczne  Nr 2 w Pietrzykowicach , ul. Kościuszki 120
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Pietrzykowicach  tel.: 33 8632283
Przedszkole Publiczne w Zarzeczu, ul. Staszica 8
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu, tel.: 33 8633583

DOKUMENTY: