150-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach

JUBILEUSZ 150 – LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁODYGOWICACH

Jest takie miejsce – Szkoła  nr 1 w Łodygowicach

na mapie naszej wspólnej pamięci…

Choć nas wskazówki zegara gonią

Wciąż z nią jesteśmy – my, absolwenci!

 

3 czerwca 2017 r. pozostanie na długo niezapomnianym wydarzeniem w życiu naszej szkoły. O godzinie 9.00 obchody jej jubileuszu rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą, na którą uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się w uroczystym przemarszu do kościoła pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach. Nabożeństwo zostało odprawione przez księdza prałata Józefa Zajdę. Następnie, chcąc ocalić od zapomnienia ponad stupięćdziesięcioletni symbol edukacji w Łodygowicach, zatrzymaliśmy się w miejscu starej szkoły, by poświęcić pamiątkowy cokół, który trwale upamiętniać będzie to symboliczne miejsce.

Następnie w pięknie udekorowanej hali sportowej mogliśmy przywitać przybyłych na tę uroczystość dostojnych gości, którymi byli: Wójt Gminy Łodygowice – pan Andrzej Pitera; wicestarosta powiatu żywieckiego – pan Stanisław Kucharczyk; ksiądz prałat – Józef Zajda; dyrektor Delegatury w Bielsku – Białej – pan Tomasz Kowalik; prezes Eco – Team Serwis – pan Marcin Zyzak; prezes Stowarzyszenia Eurobeskidy – pan Stanisław Hańderek; kapitan żeglugi wielkiej – pan Jerzy Ryrych; prezes LMiR Oddziału w Bielsku – Białej – pan Edward Szpoczek; radni Gminy Łodygowice: pan Czesław Wandzel, pani Małgorzata Mieszczak, pan Eugeniusz Jachym, pan Jerzy Sonntag, pan Eugeniusz Góra; Sołtys Łodygowic – pan Michał Kubiniec; prezes ZNP Oddziału w Łodygowicach – pani Alina Kubiniec oraz  wieloletni dyrektor naszej szkoły – pan Jerzy Jakubiec, emerytowani nauczyciele, absolwenci szkoły oraz rodzice naszych uczniów.

O godzinie 11.00 Pan Dyrektor, mgr Mirosław Jakubiec, serdecznie powitał przybyłych na jubileusz 150-lecia Szkoły i zaprosił wszystkich obecnych do udziału w uroczystej akademii, której dostojeństwa dodawały poczty sztandarowe. Po odśpiewaniu hymnu poświęconego naszej patronce, Królowej Jadwidze, prowadząca uroczystość, mgr Anita Gruszecka, przybliżyła rys historyczny placówki. Następnie Pan Dyrektor podziękował zaproszonym gościom za wieloletnią współpracę oraz wspieranie naszych działań na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.

Podczas wystąpień gości okazało się, że jubileusz stał się okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia… Dzień ten skłonił nas do refleksji i kreślenia planów na przyszłość. W trakcie przemówień nie zabrakło także życzeń, gratulacji, kwiatów oraz pięknych upominków.

Od wielu już lat tradycją naszej szkoły jest wyróżnianie i nagradzanie uczniów, którzy swoją postawą dają przykład, jak można, pokonując kolejne szczeble edukacji, rozwijać talent, sięgać po laury i odnosić sukces. Tym samym dostarczać satysfakcji oraz dumy rodzicom a także nauczycielom. Przy okazji tak pięknej, niepowtarzalnej uroczystości również i tej tradycji stało się zadość. Z rąk Pana Dyrektora nagrodę odebrała tegoroczna Wzorowa Absolwentka – Wiktoria Cader oraz Sportowiec Roku, Weronika Wisła.

Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny, który przypomniał nam przeszłe i ukazał teraźniejsze życie szkoły. Przywołał wspomnienia z dawnych lat i sprawił, że te niezapomniane, wyjątkowe chwile ożyły na nowo.  Ten niecodzienny spektakl przygotowali nauczyciele szkoły, a uczniowie z wielkim przeżyciem i zaangażowaniem zaprezentowali go zebranym. Wspólne zaangażowanie pracowników szkoły przyczyniło się do uświetnienia i sukcesu wszelkich podjętych działań związanych z obchodami jubileuszu Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach.

Po uroczystej akademii na dzieci i młodzież czekał poczęstunek w klasach oraz plac zabaw specjalnie przygotowany na tę okazję przez Radę Rodziców. Uczniowie z radością korzystali ze wszystkich oferowanych im atrakcji, a nasza szkoła zmieniła się w tym dniu w figloraj.

Z kolei goście i absolwenci udali się do świetlicy na uroczysty obiad i tort, po którym zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, przygotowaliśmy ekspozycje, gazetki i wystawy. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyła się galeria starych fotografii. Iluż wzruszeń i radości dostarczało oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywanie i dokonywanie wpisów w pamiątkowej kronice.

Jubileusz ten stał się również okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów. Ściany szkoły zostały ozdobione dyplomami, medalami i pucharami uzyskanymi przez uczniów w minionych latach oraz tymi zdobywanymi obecnie.

To wspólne spotkanie zaproszonych gości, obecnego i dawnego grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły zakończyło uroczystości jubileuszowe. Rocznica 150 – lecia stała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla byłego grona pedagogicznego i absolwentów świętem wspomnień, świętem minionego czasu oraz świętem trwania. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Była wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w pamięci Tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przeszłości… Bowiem szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem!

W imieniu dyrekcji nauczycieli, pracowników i uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole, nie tylko z okazji jubileuszu.

Czytaj dalej

List do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

Czytaj dalej

List Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej

Czytaj dalej