Dzień Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Kartą praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Dzień Nauczyciela

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 r. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela, obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej – 14 października. W 1982 r. Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastępuje Karta Nauczyciela zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (…).

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

Czytaj dalej

Spotkanie z ratownikami medycznymi

W dniu 28.09.2016r. naszą szkołę odwiedzili Ratownicy Medyczni z Bielskiego Pogotowia Ratowniczego: pan Ryszard Czernek oraz pan Piotr Czernek.
To było nie tylko miłe, ale przede wszystkim bardzo ważne spotkanie, w którym wzięły udział dzieci klas O-III.

ratownik03

Ratownicy wyjaśnili na czym polega ich praca...

Czytaj dalej

Odwiedziny Policjanta

Funkcjonariusz Policji z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, pan Mirosław Konior, 22 września 2016r. odwiedził naszych najmłodszych uczniów, klasy 0-1.

Pogadanka dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa, tzn...

Czytaj dalej

Hymn Szkoły

Hymn Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach

Niech podają dawne dzieje,
ludu pieśń natchniona
i wiatr niech szepce do ucha
jaką byłą Ona.

Ref.
O Jadwigo Święta,
Cenna perło w serca toni,
Któż to łask Twych nie pamięta,
Nie zna ciepła dłoni.

Sztandar szkoły my młodzieży
dziś w górę wzniesiem...

Czytaj dalej

Zielona Szkoła 2016

Gdzie ta keja?

Tegoroczny wyjazd na Zieloną Szkołę okazał się wyjątkowy…

W podróż udaliśmy się autokarem sprzed budynku szkoły 1 września ok. godz. 21: 00. Na miejsce dojechaliśmy bezpiecznie w godzinach rannych, następnego dnia. Mimo zmęczenia wszyscy z radością poszliśmy na śniadanie, a następnie na przywitanie z morzem.  Pogoda dopisała, więc było bardzo zabawnie.  Po kolacji pani Halinka wzięła gitarę i zaczęła grać szanty. Wszystkim wpadła do ucha jedna, bardzo rytmiczna piosenka, szybko się jej nauczyliśmy, a później okazało się, że do końca pobytu na zielonej szkole brzmiała w naszych uszach. Im częściej ją śpiewaliśmy, tym częściej zastanawialiśmy się, co to jest KEJA??? Niestety, nasze panie nie chciały zdradzić nam tej tajemnicy, tylko powiedziały, że w odpowiednim czasie dowiemy się, co to jest. Po dniu pełnym wrażeń nieco zmęczeni poszliśmy spać.

zs1

Czytaj dalej