Konkurs Informatyczno – Językowy „IKAR”

Zapraszamy do udziału w XVI edycji
Konkursu Informatyczno – Językowego „IKAR”

Konkurs ten przeznaczony jest dla uzdolnionych językowo (język angielski) i informatycznie uczniów szkół podstawowych, w tym uczniów klas gimnazjalnych z terenu powiatu żywieckiego. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego oraz finału powiatowego. Zarówno pierwszy jak i drugi etap konkursu obejmować będzie całość materiału, którego zakres zawarty jest w nowej (sp1-8) i starej (gim1-3) podstawie programowej przedmiotu informatyka, zajęcia komputerowe, język angielski oraz wybrane zagadnienia ponadprogramowe.

Eliminacje szkolne (ETAP I) obejmować będą: 10 minutowy test teoretyczny oraz zadania praktyczne z informatyki w języku angielskim, na których rozwiązanie uczeń będzie miał kolejne 30 minut.

Finał powiatowy obejmować będzie pięciominutową konwersację w języku angielskim z członkami Powiatowej Komisji Konkursowej, na temat budowy i zasad działania sprzętu komputerowego oraz zadania praktyczne (60 minut), gdzie pytania oraz odpowiedzi będą wyłącznie w języku angielskim. Zadania praktyczne uczeń będzie miał wykonać w aplikacji Open Office (edytor, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji).

Głównym celem konkursu popularyzacja informatyki oraz języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych powiatu żywieckiego, rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania praktycznych problemów, promowanie osiągnięć uczniów, mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy, wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.

Eliminacje szkolne odbędą się w dniu 19 lutego 2018 roku o godzinie 10.00

Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmują nauczyciele informatyki
/ zajęć komputerowych do 24 stycznia 2018r.

Zgłoszenie można również wysłać do 24 stycznia 2018r na adres: ikar@lodygowice.edu.pl
– podając imię, nazwisko oraz klasę ucznia w temacie i treści wiadomości.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie organizatora konkursu: lomilowka.pl.

Zbieramy na leczenie Gali – psa-terapeuty

Zapraszamy do zbiórki do puszek na leczenie Gali, psa który od 10 lat pracuje z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach oraz z przedszkolakami Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Łodygowicach.
Gala przez lata swojej pracy w formie wolontariatu pomagała w terapii bardzo wielu dzieci, wyjeżdżała na wycieczki, brała udział w przedstawieniach, wyzwalała uśmiech na dziecięcych twarzach. Dziś Gala jest chora, jej powrót do pracy uzależniony jest od kontynuacji leczenia, które jest bardzo kosztowne.

Akcja trwa do 31.03.2018r i została zorganizowana przez Komitet społeczny „Serce dla dzieci” powołany przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach.

Prosimy ludzi dobrej woli o wsparcie.

Zabawa karnawałowa dla Rodziców

Odwiedziny w Przedszkolu nr 1 w Łodygowicach

W piątek, 5 stycznia uczniowie klasy 0a udali się do swoich kolegów i koleżanek z Przedszkola nr 1. Grupa „starszaków” wraz ze swoją p. wychowawczynią panią Magdaleną Jakubiec, przygotowała dla nas Jasełka. Było to bardzo miłe spotkanie, w trakcie którego mogliśmy również zaśpiewać wspólnie kolędy. Dziękujemy za zaproszenie!