Szkoła
Siłownia 1
Siłownia 2
Siłownia 3
Hala 4
Hala 5
Hala 6
Hala 7

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 / 2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się 2 września 2019r. o godzinie 9.00 w hali sportowej naszej Szkoły. Rozpoczęcie roku szkolnego było połączone z akademią z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. II wojna światowa była największym w dziejach konfliktem zbrojnym trwającym od 1939 do 1945 roku. W dzisiejszej literaturze naukowej za początek wojny powszechnie uznaje się inwazję III Rzeszy na Polskę 1 września 1939 roku. Łącznie straty i zniszczenia wojenne nie są możliwe do określenia. Zginęło nawet powyżej 80 milionów osób. Olbrzymie i niepowetowane szkody wojna przyniosła w Polsce. Liczbę ofiar śmiertelnych szacuje się na 6 do 7,5 milionów. Tylko z rąk niemieckich życie miało stracić ponad 5 milionów obywateli przedwojennej II Rzeczpospolitej, w tym 1,5-1,7 miliona Polaków i około 3 milionów Żydów. Straty materialne w samej Warszawie szacowano na przeszło 45 miliardów dolarów. Koniec wojny w Europie nastąpił w maju 1945 roku. Ceremonia kapitulacji III Rzeszy odbyła się dwukrotnie – najpierw przed przedstawicielami sił zachodnich, a następnie – wszystkich trzech sprzymierzonych mocarstw. Drugi z dokumentów podpisano 9 maja 1945 roku 16 minut po północy. (www.ciekawostkihistoryczne.pl)

ZIELONA PRACOWNIA 2019

14 czerwca 2019 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia KONKURSU ZIELONA PRACOWNIA 2019 oraz wręczenie promes przyznania dotacji na utworzenie szkolnych ekopracowni. Promesę taką, w wysokości 30000 zł, otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach.
Uroczyście odebrał ją Wójt Gminy Łodygowice, pan Andrzej Pitera w towarzystwie autorek projektu: Krystyny Potrzeby- Jakubiec – nauczycielki biologii i przyrody w powyższej szkole, pani Sabiny Wajdzik – sekretarza placówki, a także przedstawicieli młodzieży szkolnej.
Konkurs pod hasłem „Zielona Pracownia – Projekt 2019” oraz „Zielona Pracownia 2019”, zorganizowany przez WFOŚiGW w Katowicach miał na celu zainspirowanie młodzieży do proekologicznych działań.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach wzięła udział w obu konkursach, zdobywając w pierwszym z nich 7500 zł na wyposażenie szkolnej pracowni w pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów biologicznyczno- ekologicznych, a w drugim, dotację w wysokości 30 000 zł, na utworzenie ekopracowni, gdzie w interesujący sposób będzie można prowadzić zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych, rozwijać kreatywność oraz badawcze zainteresowania uczniów.
Mamy nadzieję, że nauka w takiej nowoczesnej pracowni podniesie świadomość ekologiczną naszych uczniów, uatrakcyjni zajęcia, przyniesie lepsze rezultaty w nauczaniu a ponadto przestrzeń szkolna zostanie niekonwencjonalnie zagospodarowana.

 

Z polszczyzną za pan brat

W maju zakończył się ostatni etap gminnego konkursu „Z polszczyzną za pan brat”.

Jak co roku konkurs składał się z trzech etapów, które miały miejsce w kwietniu i w maju. Brali w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu.

Podczas pierwszego etapu uczestnicy byli proszeni o wypełnienie testu językowego. Sprawdzano w nim nie tylko umiejętności językowe, ale też znajomość związków frazeologicznych. Uczniowie, którzy otrzymali największą ilość punktów, przeszli do II etapu. W nim sprawdzano umiejętność tworzenia opowiadania z wykorzystaniem związków frazeologicznych. Najmłodsi wplatali w opowiadanie związki frazeologiczne związane z kolorami, starsi z mitami a uczniowie klas ósmych i gimnazjaliści – z Biblii.

W trzecim etapie spotkało się w sumie trzynaścioro uczniów z obu szkół. Jak co roku prezentowali ustną wypowiedź. Uczniowie oceniali się wzajemnie na specjalnie przygotowanych kartach, aby przyznać Nagrodę Publiczności. Pozostałe nagrody przyznawało jury w składzie: dyr. Dorota Duda, mgr Anna Brandys-Staszczyk i mgr Małgorzata Rozumek.

Uczniowie występowali na scenie szkolnej biblioteki w losowej kolejności. Prezentowali baśnie, mity i przemówienia. Trzeba przyznać, że jest to najtrudniejszy etap. Wymaga on od uczestnika nie tylko przygotowania wypowiedzi, ale poprawnej dykcji, umiejętności występowania przed publicznością, umiejętności oratorskich.

Wyniki gminnego konkursu „Z polszczyzną za pan brat”:

 • Nagroda Publiczności: Angelika Jakubiec kl. 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
 • I miejsce: Jakub Kucharczyk, kl. 6b Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach
 • II miejsce: Barbara Mikociak, kl. 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
 • III miejsce: Laura Jachym, kl. 6b Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach

Wyróżnienia:

 • Natasza Graboń, kl. 4 Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach
 • Kamila Kastura, kl. 3c Gimnazjum – Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach
 • Kamila Kajzer, kl. 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu

Anna Brandys-Staszczyk

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych
szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

slaskie.edu.com.pl

Rekrutacja będzie prowadzona za pomocą dwóch systemów-ścieżek rekrutacyjnych, odrębnie dla:

 • uczniów kończących klasę III gimnazjów/klas gimnazjalnych,
 • uczniów kończących klasę VIII szkoły podstawowej.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji.

Każdy uczeń kończący III klasę gimnazjum lub VIII klasę szkoły podstawowej może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów, w każdej z wybranych przez siebie szkół.

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Aby założyć konto w systemie rekrutacji należy skorzystać z zakładki ZGŁOŚ KANDYDATURĘ, wprowadzić swój nr PESEL i postępować zgodnie z kolejnymi wskazówkami:

 1. wprowadzić swoje dane osobowe,
 2. dane rodziców/opiekunów prawnych,
 3. dokonać wyboru szkół i oddziałów,
 4. ułożyć oddziały w kolejności od najbardziej preferowanych do najmniej,
 5. USTALIĆ HASŁO
 6. system wygeneruje login, który KONIECZNIE TRZEBA ZAPAMIĘTAĆ

W zakładce Oferta szkół zawarto opisy poszczególnych szkół i oddziałów.

Program działa tak, że przydziela kandydata do możliwie najwyższej preferencji na liście oddziałów ustalonej przez niego w systemie, biorąc pod uwagę zgromadzone przez kandydata punkty w procesie rekrutacji. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były ustawione w sposób świadomy i przemyślany.

UWAGA!!! Do 25 czerwca musicie dostarczyć do szkoły I wyboru wydrukowany i podpisany wniosek oraz osiągnięcia w postaci świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w wyżej wymienionym terminie.

Uwaga !!! W Bielsku -Białej można wybrać maksymalnie 5 szkół.

Poradnik dla kandydatów i ich rodziców.

VI Ogólnopolskie Beskidzkie Zawody w Pływaniu.

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy organizuje w dniu 15 czerwca 2019r.
VI Ogólnopolskie Beskidzkie Zawody w Pływaniu
.

W pierwszej turze o godzinie 9.00 wystartują dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, natomiast w drugiej o godzinie 11.00 rozpoczną rywalizacje dzieci z klas IV-VIII szkoły podstawowej. Zawody pływackie odbędą się na basenie w Centralnym Ośrodku Sportu (COS) w Szczyrku. Dla uczestników wydarzenia przewidziany jest obiad oraz deser w Dworku Góralskim w Łodygowicach. Po zakończeniu posiłku nastąpi rozdanie medali, dyplomów oraz nagród dla zwycięzców poszczególnych konkurencji.

Chętnych prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie mailem na adres biuro@eurobeskidy.org.pl lub dostarczenie osobiście do biura Stowarzyszenia. Ilość miejsc ograniczona.