Szkoła

Zerówka w pracowni komputerowej.

W środę, 15 marca uczniowie klas 0A i 0B zostali zaproszeni na zajęcia z programowania w pracowniach komputerowych naszej szkoły.
Uczniowie poznali zasady obsługi komputerów, wyposażenie pracowni komputerowej oraz podstawy programowania.
Dzieci korzystały z ćwiczeń rozwijających umiejętności logicznego myślenia na stronie code.org w ramach zajęć Laboratorium Przyszłości.