Szkoła

Odpłatność za obiady – zmiana numeru konta bankowego.

Informacja dla Rodziców dzieci korzystających z obiadów szkolnych:

Prosimy o NIE WPŁACANIE NALEŻNOŚCI za obiady na dotychczasowy numer konta.

W tym tygodniu otrzymają Państwo na adres e-mail, który podawali Państwo na zgłoszeniu dziecka na obiady, login i hasło do systemu iPrzedszkole.

Po zalogowaniu się będzie widoczne indywidualne konto dziecka i należność za obiady, którą należy uregulować.

Intendent Szkoły
Justyna Pasierbek