Szkoła

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

NABÓR DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY ŁODYGOWICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Wójt Gminy informuje, że od 11 marca 2024 r. do 27 marca 2024 r. można zapisywać dzieci do Przedszkoli i Oddziału Przedszkolnego.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko kończy 3 lata, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w miarę posiadania wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:

 • kryteria określone w ustawie – Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
 • kryteria ustalone na podstawie Uchwały Nr XXI/240/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia
  16 lutego 2017 r.  w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łodygowice to tzw. kryteria samorządowe.

Dokumenty do pobrania:

 1. Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym
 2. Wniosek – kl. I szkoła podstawowa
 3. Wniosek – przedszkole, oddział przedszkolny (zerówka)
 4. Zarządzenie nr 6
 5. Zarządzenie nr 7
 6. Zgłoszenie do klasy I
 7. Karta świetlica 2024 2025