Szkoła

Wszystkie śmieci są nasze…..

Kolejny raz grupa zapalonych ekologów z klas 8a oraz 8b, pod opieką Pani Eweliny Okrzesik i Lucyny Zuziak wyruszyła na szlak.

W dniu 01 października 2022roku odbył się 45 ZLOT EKOLOGICZNY „Czyste Góry” – RAJCZA NICKULINA’2022, organizowany przez Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Żywieckiego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

Głównym celem było porządkowanie szlaków turystycznych, ochrona przyrody, integracja młodzieży w zakresie dbania o środowisko naturalne, a także promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Beskidów, turystyki górskiej i kwalifikowanej, rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz udział w Międzynarodowej Akcji „Sprzątanie Świata” (16 – 18 IX 2022r.). Tegoroczne hasło AKCJI brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze ”. 

Akcja Sprzątania Świata została zapoczątkowana w 1989 roku w Australii. Obecnie odbywa się w 130 krajach świata – ma na celu zwrócenie uwagi na środowisko naturalne. Pierwsza Akcja Sprzątania Świata w Polsce odbyła się w 1994 roku.

Podczas tej edycji na szlaki, oprócz naszej 18 osobowej grupy, wyruszyło kilkadziesiąt grup ze szkół powiatu żywieckiego. Uporządkowaliśmy wspólnie około 60 km szlaków turystycznych, z których zebraliśmy dużą ilość worków odpadów, plastikowych butelek i śmieci, które zapełniły kontener.

W gościnnym Schronisku Młodzieżowym PTSM w Rajczy Nickulinie, będącej jednocześnie współorganizatorem imprezy, otrzymaliśmy posiłek i po krótkim odpoczynku przedstawiciele zgłoszonych grup wzięli udział w konkursach: krajoznawczo – ekologicznym i wiedzy o ochronie środowiska oraz w konkursie na największą ilość zebranych śmieci (konkurs drużynowy), a także w atrakcjach przygotowanych przez współorganizatorów.

Pełni wrażeń w godzinach popołudniowych wróciliśmy do Łodygowic. To była bardzo pracowita sobota ale jesteśmy dumni, że dzięki nam śmieci jest o kilkadziesiąt kilogramów mniej.