Szkoła

Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych.

28 października 2022r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych.

W uroczystości wzięli udział Dyrekcja szkoły, Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie. Dzieci zaprezentowały przygotowane piosenki i wiersze oraz udzieliły odpowiedzi na zagadki przygotowane przez kolegów ze starszych klas. Po części artystycznej nastąpiło uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia. Wychowawczynie rozdały dzieciom dyplomy, a rodzice wręczyli upominki.  Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia.

Obsługa audiowizualna ślubowania uczniów została zrealizowana przy pomocy sprzętu zakupionego z rządowego programu #Laboratoria Przyszłości