Szkoła

Wierszem o ojczyźnie i jesieni

Listopad to taki szczególny miesiąc zadumy, refleksji i wspomnień. W takiej atmosferze odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „Jesień w barwach narodowych” zrealizowany w ramach NPRC 2. 0 na lata 2022-2025 przy współpracy wychowawców oraz biblioteki szkolnej. Uczestniczyli w nim uczniowie z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III szkoły podstawowej. W pierwszym etapie recytatorzy zaprezentowali się w klasach. Najlepsi przeszli do etapu finałowego, który miał miejsce 4 listopada 2022 roku. Wspaniale zaprezentowali wybrane wiersze zgromadzonej publiczności! Recytacji towarzyszyły piękne stroje oraz rekwizyty. Uczestnicy czarowali dykcją, gestem i mimiką, wzruszali i bawili. Najlepsi zostali nagrodzeni I, II, III miejscem w kategorii klas 0-1 oraz 2-3, a także wyróżnieniami. Na pamiątkę otrzymali książki i dyplomy.
Gratulujemy młodym artystom pomysłów i talentu! Rosną prawdziwi mistrzowie słowa, którzy z pewnością jeszcze nie raz sięgną po laury w konkursach recytatorskich i teatralnych.

Obsługa audiowizualna Koncertu dla Niepodległej została zrealizowana przy pomocy sprzętu zakupionego z rządowego programu #Laboratoria Przyszłości